Tveta Jaktskyttebana

Södertälje jaktvårdsförenings anläggning är belägen straxt utanför Södertälje. Anläggningen har hela 8 typer av banor vilket ger dig möjlighet till en allsidig och varierad träning

Södertälje jaktvårdsförening |  E-post info@sjvf.nu  | Postgiro 17 33 41-9